Main Content

Støtte til særligt udsatte familier og socialt udsatte

§ 54 støtteperson

Forældre der har et eller flere børn anbragt, har ret til en såkaldt § 54 støtteperson, der kan støtte op under anbringelsen. Fakta omkring § 54 ordningen og vores arbejde, fx:
  • Samtaler om det at have et barn anbragt
  • Søge at forbedre det, der førte til anbringelsen
  • Forberede og deltage i møder med kommunen
  • § 54 støtteperson betales af kommunen
  • Vi skal ikke rapportere til din sagsbehandler
Læs mere under § 54 støtteperson.

Støtte til særligt udsatte familier

Særlig individuel tilpasset støtte til udsatte
Vi kan tilrettelægge særlige individuelle løsninger, hvor vi kan yde støtte og rådgivning som § 54 støtteperson eller som støttekontaktperson for børn og unge med særligt behov, eller voksne med sindslidelse og/eller sociale vanskeligheder.

Tovholder - koordinator
Perron 54 har erfaring med særligt udsatte familier og borgere. Specielt vanskeligt stillede sindslidende med aktuel eller tidl. misbrugsproblemer og kriminalitet. Vi kan koordinere indsatsen og samarbejdet omkring borgeren.
Frontteam på udsatteområdet
Perron 54 kan være opsøgende og skabe kontakt og bygge relation til hjemløse og isolerede borgere.

Læs mere under specialiserede ydelser.

Perron 54 arbejder indenfor følgende områder

§ 54 støtteperson

Forældre til anbragte børn har ret til en støtteperson under anbringelsen.

Se mere

Kontaktperson

Kontaktperson for børn og unge og familier, samt som efterværn til unge.

Se mere

Specialiserede ydelser

Perron 54 tilbyder en række specialiserede og indvidulle ydelser på det sociale område.

Se mere